Obavijest o gašenju starog IBAN-a

Glazbena škola Franje Kuhača Osijek će od dana 01.11.2020. ugasiti stari IBAN. Molimo roditelje da uplaćuju participaciju na novi IBAN: HR2823600001502688946 S poštovanjem, Uprava GŠFK Osijek

VIŠE