Obrazovno istraživanje o iskorištenosti učionica namijenjenih za nastavu klavira u školskoj godini 2022./2023. – svibanj 2023.

Pročelnica klavirskog odjela Tihana Ivanković, izvrsna savjetnica, te nastavnik klavira i voditelj smjene Domagoj Maras, mentor, proveli su istraživanje u školskoj godini 2022./2023. o iskorištenosti učionica namijenjenih za nastavu klavira. Sve je veći pritisak nastave instrumenata i glazbeno-teorijskih predmeta na poslijepodnevnu smjenu zbog sve većeg prelaska općeobrazovnih škola u prijepodnevnu smjenu. Istraživanje je provedeno zbog…

VIŠE