6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Glazbene škole Franje Kuhača Os 06.06.2024.

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika GŠFKOS možete pogledati ovdje

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova na službenom putovanju GŠFKOS možete pogledati ovdje

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova,2023.

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka u GŠFK

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o unutarnjem ustrojstvu sa sistematizacijom radnih mjesta u GŠFK Osijek-2022. godina možete pogledati ovdje

Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika Glazbene škole Franje Kuhača Osijek više

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u GŠ F. Kuhača Osijek 2021. više

Pravilnik o izmjenama pravilnika o participaciji za učenike GŠFK Osijek-2021. godina više

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o unutarnjem ustrojstvu sa sistematizacijom radnih mjesta u GŠFK Osijek-2020. godina više

Odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu u srednju glazbenu školu i pripremnu naobrazbu u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek više

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda

Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti u GŠFKOS više

PROCEDURA ODLASKA NA SLUŽBENI PUT više

STATUT GŠ F.K. 2019. više

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PARTICIPACIJI ZA UČENIKE GLAZBENE ŠKOLE FRANJE KUHAČA OSIJEK više

PRAVILNIK O PARTICIPACIJI ZA UČENIKE GLAZBENE ŠKOLE FRANJE KUHAČA OSIJEK 2019. više

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o participaciji za učenike Glazbene škole Franje Kuhača Osijek  više

Pravilnik o participaciji za učenike Glazbene škole Franje Kuhača Osijek  više

STATUT GŠ F.K. svibanj 2017. više

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu više

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova, 2018

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 2018 više

Pravilnik o tekstiranju na alkohol više

Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja više

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i rigistraturnog gradiva više

Etički kodeks neposrednih nositelja odg-obr.dj. u GŠ FK Osijek više

Kućni red GŠ Franje Kuhača Osijek više

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela GŠFK više

Poslovnik o radu Školskog odbora 2015 više

Pravilnik i participaciji -pročišćeni tekst 2012 više

Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje više

Pravilnik o radu 2023. više

Pravilnik o radu školske knjižnice, nototeke i fonoteke više

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu sa sistematizacijom više

Statut GŠ F.K. rujan 2015. pročišćeni tekst više

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu sa sistematizacijom 7.3. više

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o unutarnjem ustrojstvu više

Pravilnik o upisu u srednju glazbenu školu više

Pravilnik o participaciji za učenike Glazbene škole Franje Kuhača više

Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka Glazbene škole Franje Kuhača Osijek više 

Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama više

Procedura stvaranja ugovornih obveza i upravljanja ugovorima/narudžbenicama više

Procedura o načinu uporabe službenih vozila više

Procedura o zaprimanju računa ,njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama i pravovremenog plaćanja više