Obrazac 2 – Zahtjev za pristup informacijama *.pdf

Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije *.pdf

Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija *.pdf

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. *.pdf

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.

Godišnje izvješće za 2019. godinu *.pdf

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. *pdf

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. *csv

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. *.pdf

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. *.csv

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. *.pdf

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. *.csv

Odluke

O D L U K A
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

O D L U K A
O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA

Odluke

Katalog informacija

Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Glazbena škola Franje Kuhača Osijek s obzirom na svoj djelokrug posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama. Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Glazbena škola Franje Kuhača Osijek glede ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente korisnika prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Katalog informacija