Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013. , 152/2014., 7/2017. i 68/2018.)

Zakon o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ broj 130/2011.)

Pravilnik o osnovnom umjetničkom školovanju („Narodne novine“ broj 53/1993.)

Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika („Narodne novine“ broj 90/1993.)

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera („Narodne novine“ broj 94/2015. i 3/2017.)

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 112/2010.)

Pravilnik o polaganju državne mature („Narodne novine“ broj 1/2013.)

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada („Narodne novine“ broj 118/2009.)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/2014. i 81/2015.)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/2008. i 90/2010.)

Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/2008. i 90/2010.)

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (“Narodne novine” broj 47/2017.)

Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 89/1995., i 20/2005.)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 88/2003.)

Pravilnik o tjednim obvezama odgojno-obrazovnog rada u umjetničkoj školi („Narodne novine“ broj 103/2014.)

Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku – e-MATICI („Narodne novine“ broj 86/2015.)

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“ broj 49/2015. i 47/2017.)

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/2018.)

Pravilnik o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama („Narodne novine“ broj 139/2013. i 69/2016.)

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi („Narodne novine“ broj 2/2011.)

Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova („Narodne novine“ broj 144/2011.)