Redovno zaposleni nastavnici i predmeti koje predaju:

 • TIHANA IVANKOVIĆ, prof. klavira, izvrsna savjetnica, VSS – pročelnica odjela / klavir
 • GRLICA ALIĆ, prof. klavira, VSS / klavir
 • SILVIJA BAUER MARIJANOVIĆ, mag. muzike, VSS – klavir, korepetitor za suvremeni ples
 • STANKA DŽAMBIĆ, prof. klavira , VSS / klavir i korepetitor za dječji zbor (stariji uzrast) – bolovanje
 • IVANA GLAVOČEVIĆ, prof. klavira, mentorica, VSS / klavir
 • ANDREJA GRIBL, prof. klavira, mentorica, VSS / klavir i korepetitor za dječji zbor (mlađi uzrast)
 • KRISTINA HEGEDUŠ, mag. muzike, VSS / klavir, korepetitor za zbor, tambure i ples (redovno zaposlenje + zamjena za porodiljni)
 • MIHAELA HOFFMANN, prof. klavira, VSS / klavir
 • NEBOJŠA ILIJEV, SSS / klavir (zamjena za bolovanje)
 • IRMA KNEŽIĆ-GALIĆ, prof. klavira, VSS / klavir
 • KATARINA MAKEVIĆ, mag. muzike, VSS / klavir i korepetitor za puhače, gudače i tamburaše
 • DOMAGOJ MARAS, mag. muzike, mentor, VSS / klavir i korepetitor za gudače
 • MIRTA MASLE, prof. klavira, mentor, VSS / klavir i korepetitor za solo pjevače
 • mr. art. SANDRA MIKULANDRA TUTAVAC, prof. klavira, VSS / klavir i korepetitor za solo pjevače
 • VEDRAN ORŠOLIĆ, prof. klavira, VSS / klavir i korepetitor za gudače
 • MARTINA PROLETA, mag. mus. ped., VSS / klavir i korepetitor za suvremeni ples
 • IGOR RONČEVIĆ, prof. klavira, VSS / klavir i korepetitor za puhače
 • ANA STANKOVIĆ, prof. klavira, VSS / klavir i korepetitor za suvremeni ples
 • GORANKA ŠENK, prof. klavira, mentor, VSS / klavir
 • SUNČANA TURK HUHN, prof. klavira, mentor, VSS / klavir i korepetitor za tamburaše
 • MAJA VARGA, mag. muzike, VSS / klavir (zamjena za bolovanje)

 

 • MARCEL GLAVOČEVIĆ, prof. glazbene kulture, VSS / harmonika