Redovno zaposleni nastavnici i predmeti koje predaju:

GORANKA ŠENK, prof. klavira, VSS – pročelnica odjela / klavir

GRLICA ALIĆ, prof. klavira, VSS (profesor mentor) / klavir

STANKA DŽAMBIĆ, prof. klavira i korepetitor za dječji zbor (stariji uzrast), VSS / klavir

IVANA GLAVOČEVIĆ, prof. klavira, VSS / klavir

ANDREJA GRIBL, prof. klavira, VSS/ klavir i korepetitor za dječji zbor (mlađi uzrast)

MIHAELA HOFFMANN, prof. klavira, VSS / klavir

IRMA KNEŽIĆ-GALIĆ, prof. klavira, VSS / klavir

DOMAGOJ MARAS, mag. muzike, VSS / klavir i korepetitor za puhače i gudače

MIRTA MASLE, prof. klavira, VSS / klavir i korepetitor za solo pjevače

mr. art. SANDRA MIKULANDRA TUTAVAC, prof. klavira, VSS / klavir i korepetitor za solo pjevače

VEDRAN ORŠOLIĆ, prof. klavira, VSS / klavir i korepetitor za gudače

ANA STANKOVIĆ, prof. klavira, VSS / klavir i korepetitor za suvremeni ples

IGOR RONČEVIĆ, prof. klavira, VSS / klavir i korepetitor za puhače

SUNČANA TURK, prof. klavira, VSS (profesor mentor) / klavir i korepetitor za tamburaše

ZLATKO KNEZOVIĆ, prof. klavira, VSS / klavir i korepetitor za suvremeni ples

MARCEL GLAVOČEVIĆ, prof. glazbene kulture, VSS / harmonika