C. Strouse “Tomorrow” iz mjuzikla Annie – Glazbena škola Franje Kuhača Osijek

Glazbena škola Franje Kuhača Osijek, Osijek Dječji zbor mlađeg uzrasta Solisti (prema redoslijedu pojavljivanja): Ana Rogina (9), Lovro Šibalić (12), Petra Zelenika (13), Ivan Bulić (10), Lea Šenk (12). Članovi zbora (abecednim redom): 1. glas: Ivan Bulić, Greta Galić, Sara Hederić, Mia Karša, Maja Kos, Petra Mikolin, Angela Pavić, Ana Rogina, Jan Rogina, Marta Sabljak,…

VIŠE