A. Kabiljo: “Što će biti sutra” iz mjuzikla “Jalta, Jalta” (na tekst Milana Grgića)

A. Kabiljo: “Što će biti sutra” iz mjuzikla “Jalta, Jalta” (na tekst Milana Grgića) Glazbena škola Franje Kuhača Osijek, Osijek Dječji zbor mlađeg uzrasta Solisti (prema redoslijedu pojavljivanja): Katja Nad (12), David Grizbaher (12), Gabriel Šubarić (11), Rujana Lakotić (11), Ana Kopunović Legetin (11), Ivna Drenjančević (11), Adrian Šubarić (11), Natali Balić (11), Ana Rogina…

VIŠE

C. Strouse “Tomorrow” iz mjuzikla Annie – Glazbena škola Franje Kuhača Osijek

Glazbena škola Franje Kuhača Osijek, Osijek Dječji zbor mlađeg uzrasta Solisti (prema redoslijedu pojavljivanja): Ana Rogina (9), Lovro Šibalić (12), Petra Zelenika (13), Ivan Bulić (10), Lea Šenk (12). Članovi zbora (abecednim redom): 1. glas: Ivan Bulić, Greta Galić, Sara Hederić, Mia Karša, Maja Kos, Petra Mikolin, Angela Pavić, Ana Rogina, Jan Rogina, Marta Sabljak,…

VIŠE