Redovno zaposleni nastavnici i predmeti koje predaju:

  • ROKO BUNČIĆ, mag. muzike, VSS / gitara, komorna glazba – do natječaja
  • MARIO HUSNJAK, prof. gitare, VSS / gitara
  • ŽELJKO VUKADINOVIĆ, prof. gl. kulture, VSS i gl. gitarist, SSS / gitara

 

  • PETAR PRANJIĆ, mag. muzike / udaraljke, VSS – udaraljke