Redovno zaposleni nastavnici i predmeti koje predaju:

MARKO RIMAC, prof. gitare, VSS – pročelnik odjela
gitara, komorna glazba

MARIO HUSNJAK, prof. gitare, VSS
/ gitara

ŽELJKO VUKADINOVIĆ, prof. gl. kulture, VSS i gl. gitarist, SSS
gitara

MARINKO ERGOTIĆ, prof. glazbene kulture, VSS
tambura

DOMAGOJ PETROVIĆ, prof. glazbene kulture, VSS
tambura

SUNČANA TURK, prof. klavira, VSS
korepetitor za učenike tambure

MARIJO ZBILJSKI, mag. muzike / tamburaško umijeće, VSS – tambure, tamburaški orkestar