Redovno zaposleni nastavnici i predmeti koje predaju:

  • MARIJO ZBILJSKI, mag. muzike (tamburaško umijeće), VSS / tambure, tamburaški orkestar – pročelnik odjela
  • ROKO BUNČIĆ, mag. muzike, VSS / gitara, komorna glazba – do natječaja
  • ALEKSANDAR GAŠPAROVIĆ, mag. muzike, VSS / tambure
  • MARIO HUSNJAK, prof. gitare, VSS / gitara
  • DOMAGOJ PETROVIĆ, prof. glazbene kulture, VSS / tambure
  • ŽELJKO VUKADINOVIĆ, prof. gl. kulture, VSS i gl. gitarist, SSS / gitara

 

  • KATARINA MAKEVIĆ, mag. muzike, VSS / korepetitor za srednju školu tambure
  • SUNČANA TURK HUHN, prof. klavira, VSS / korepetitor za osnovnu školu tambure

 

  • PETAR PRANJIĆ, mag. muzike / udaraljke, VSS – udaraljke