BILJEŠKE UZ FINAN. IZVJEŠTAJ OD 01.01.2020. – 31.12.2020.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01.01.2020. – 31.12.2020.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – razdoblje od 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2022-2023.

Plan nabave za 2021. godinu

IZMJENA NAMJENE SREDSTAVA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022-2023

GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA OSIJEK – II. REBALANS

GLAZBENA ŠKOLA F. KUHAČA OSIJEK – I. REBALANS FINAN. PLANA 2020

EOJN -REGISTAR UGOVORA 2020. – cijeli

EOJN-REGISTAR UGOVORA-2020(01.01.2020.-30.11.2020.)

Obrasci financijskih izvještaja

Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2019.-31.12.2019

EOJN REGISTAR UGOVORA 2019 – Cijeli

EOJN REGISTAR UGOVORA 2019.

Plan nabave za 2020. godinu

Obrazloženje Financijskog plana za 2020. godinu

Plan rashoda i izdataka za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.

Plan prihoda i primitaka za 2021. i 2022.

Plan prihoda i primitaka za 2020. godinu

PLAN NABAVE ZA 2019.GODINU – ispravak – II REBALANS

II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

EOJN REGISTAR UGOVORA 2019.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01.01.2018.-31.12.2018

Obrasci financijskih izvjestaja v 5.0.6.

Plan nabave za 2019. godinu

PLAN NABAVE ZA 2018.GODINU – ispravak

I. REBALANS FINAN. PLANA ZA 2018. – NA ČETVRTOJ RAZINI

I. REBALANS FINAN. PLANA ZA 2018. – NA PETOJ RAZINI

PLAN RASHODA I IZDATAKA – I. REBALANS 2018. ZA GLAZBENU ŠKOLU F. KUHAČA OSIJEK

VLASTITI PRIHODI – I. REBALANS FINAN. PLANA 2018

Plan nabave za 2018.

Bilješke uz financijske izvještaje 1.1.2017-31.12.2017

Zajmovi 2017.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2017

Vlastiti prihodi u 2017

Obrazloženje financijskog plana za 2017

Financijski plan proracunskih korisnika 2016-2018

FINANCIJSKI PLAN 2017

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2016

Financijski plan razrađen na petoj razini 2016

Vlastiti prihodi sš u 2016 – II. rebalans

Financijski plan ZA 2016. GODINU

PRIJEDLOG financijskog plana proracunskog korisnika 2016-2018

Vlastiti prihodi i rashodi u 2016 godini -PLAN

Obrazloženje financijskog plana za 2015. godinu

Rebalans financijskog plana 2015 -3. razina

Prijedlog financijskog plana 2015 i projeksije 2016-17 3-razina

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU – ISPRAVAK

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 1. SIJEČNJA 2015. DO 31. PROSINCA 2015.g.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 1. SIJEČNJA 2014. DO 31. PROSINCA 2014.g.

Obrasci uz financijski izvještaj

Financijski izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (1. siječnja 2015. – 31. prosinca 1015.)

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Izjava temeljem Zakona o javnoj nabavi

Odluka o proceduri stvaranja obveza

Procedura blagajničkog poslovanja