KLASA: 602-01/18-01/9

URBROJ: 2158-51-01-18-7

U Osijeku, 16.03.2018.

 

 

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA OD 20. VELJAČE 2018.

 ZA RADNO MJESTO DOMARA I ŠKOLSKOG MAJSTORA 

 

 

I.

            Temeljem provedenog natječaja od 20. veljače 2018. godine za radno mjesto domara i školskog majstora u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 9. ožujka 2018. godine odlučeno je da se zaključi ugovor o radu na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 20 sati tjedno (50% radnog vremena) s Draženom Tumirom, strojarskim tehničarem, IV. stupanj stručne spreme, iz Bilja.

 

 

II.

            Kandidati koji su podnijeli prijavu na natječaj mogu svoje dokumente koje su predali u izvorniku preuzeti u tajništvu škole svaki radni dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 11 do 14 sati.

 

 

IV.

            Kandidati žalbu na odluku o izboru mogu podnijeti pismenim putem Školskom odboru Glazbene škole Franje Kuhača Osijek u roku od 15 dana od dana objave rezultata natječaja na web stranici škole, osim kandidata koji se pozivaju na pravo prvenstva i koji to pravo ostvaruju na način propisan zakonom.

 

 

V.

            Objavom rezultata natječaja na web stranici škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatu natječaja.

 

 

 

 

Ravnateljica:

Sunčana Bašić, prof., v.r.