GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA OSIJEK

O S I J E K

 

KLASA: 602-01/17-01/21

URBROJ: 2158-51-01-17-6

U Osijeku, 12.05.2017.

 

 

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA OD 25. TRAVNJA 2017.

 ZA RADNA MJESTA NASTAVNIKA/CU KLAVIRA I KOREPETITORA

I NASTAVNIKA/CU SUVREMENOG PLESA  

 

 

I.

            Temeljem provedenog natječaja od 25. travnja 2017. godine za radno mjesto nastavnika/ce klavira i korepetitora u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 10. svibnja 2017. godine odlučeno je da se zaključi ugovor o radu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u svojstvu pripravnika s radnim stažom sa Zlatkom Knezovićem, akademskim muzičarem klaviristom iz Osijeka.

 

 

II.

            Temeljem provedenog natječaja od 25. travnja 2017. godine za radno mjesto nastavnika/ce suvremenog plesa u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 10. svibnja 2017. godine odlučeno je da se zaključi ugovor o radu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom s Martinom Terzić, sveučilišnom prvostupnicom edukacije suvremenog plesa – nastavnički smjer iz Osijeka.

 

III.

Kandidati koji su podnijeli prijavu na natječaj mogu svoje dokumente koje su predali u izvorniku preuzeti u tajništvu škole svaki radni dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 10 do 14 sati.

 

 

IV.

            Kandidati žalbu na odluku o izboru mogu podnijeti pismenim putem Školskom odboru Glazbene škole Franje Kuhača Osijek u roku od 15 dana od dana objave rezultata natječaja na web stranici škole, osim kandidata koji se pozivaju na pravo prvenstva i koji to pravo ostvaru-ju na način propisan zakonom.

 

 

V.

            Objavom rezultata natječaja na web stranici škole smatra se da su svi kandidati obavi-ješteni o rezultatu natječaja.

 

 

 

 

Ravnateljica:

Sunčana Bašić, prof., v.r.