REZULTATI NATJEČAJA ZA STIPENDIRANJE UČENIKA GLAZBENE ŠKOLE FRANJE KUHAČA OSIJEK U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

MOLIMO SVE POLAZNIKE GLAZBENE ŠKOLE KOJI SU KONKURIRALI ZA STIPENDIJU ROTARY KLUBA A NISU NA GORNJEM POPISU DA NAKON OBJAVE REZULTATA PODMIRE DOSPJELI DUG ZA PARTICIPACIJU PREMA UGOVORU S GLAZBENOM ŠKOLOM O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.