Dragi budući Kuhačevci, poštovani roditelji!

Raspored prijamnih ispita možete pogledati ovdje

Za slučaj da se netko prijavio, a ne vidi svoje ime na rasporedu, treba svejedno pristupiti prijamnom ispitu na dane 29. i 30. lipnja 2021. godine.

Ako je riječ o kandidatu za pripremnu naobrazbu, treba doći nakon posljednjeg kandidata sa popisa rasporeda, kako bi se izbjeglo duže zadržavanje u prostoru Škole.

Kandidati za prvi razred srednje škole koji nisu navedeni u rasporedu svejedno dolaze na pismeni ispit u 9:00h u dvorani Škole, jer postoji mogućnost da su se prijavili nakon izrade rasporeda.

Usmeni ispit iz solfeggia za prvi razred srednje škole je predviđen 30. lipnja 2021. godine u sobi 4, od 14:00 h pa nadalje. Točan raspored ćete dobiti neposredno nakon pisanog ispita iz solfeggia.

S poštovanjem,

Uprava GŠFK Osijek