NADOKNADA NASTAVE

OSNOVNA ŠKOLA

 SREDNJA ŠKOLA

 

Slaven BATOREK

Utorak, 14. travnja 2020.

11:30 – 12.15 Harmonija S 4 (A grupa)

12:15 – 13:00 Harmonija S 4 (B grupa)

13:00 – 13:45 Harmonija na klaviru

14:00 – 14:45 Solfeggio S 4 (A grupa)

14:45 – 15:30 Solfeggio S 4 (B grupa)

 

Petak, 17. travnja 2020.

11:30 – 12.15 Harmonija S 4 (A grupa)

12:15 – 13:00 Harmonija S 4 (B grupa)

13:00 – 13:45 Harmonija na klaviru

14:00 – 14:45 Solfeggio S 4 (A grupa)

14:45 – 15:30 Solfeggio S 4 (B grupa)

 

Ana DOJKIĆ

Srijeda, 15. travnja 2020.

10:45 – 11:30 Polifonija  S 3 (B grupa)

11:30 – 12:15 Polifonija S 3 (A grupa)

12:15 – 13:00 Polifonija S 3 (A grupa)

13:15 – 14:00 Polifonija S 4 (A grupa)

14:00 – 14:45 Polifonija S 4 (A grupa)

14:45 – 15:30 Polifonija S 4 (B grupa)

15:30 – 16:15 Polifonija S 4 (B grupa)

 

Četvrtak, 16. travnja 2020.

8:00 – 8:45 Solfeggio  N 4 (B grupa)

8:45 – 9:30 Solfeggio S 1 (A grupa)

9:30 – 10:15 Harmonija S 1 (A grupa)

10:35 – 11:20 SRZ S 1

11:30 – 12:15 Harmonija na klaviru S 1 (A grupa)

 

Petak, 17. travnja 2020.

14:00 – 14:45 Solfeggio S 1 (B grupa)

14:45 – 15:30 Solfeggio S 1 (B grupa)

15:45 – 16:30 Harmonija S 1 (B grupa)

16:30 – 17:15 Harmonija S 1 (B grupa)

17:30 – 18:15 Solfeggio  O 4 (A grupa)

18:15 – 19:00 Solfeggio O 4 (A grupa)

 

Valerija FISCHBACH

Četvrtak, 16. travnja 2020.

18:15 – 19:00 Glazba O 1 (A grupa)

19:00 – 19:45 Glazba O 1 (B grupa)

Marcel GLAVOČEVIĆ

Četvrtak, 16. travnja 2020.

14:00 – 14:45 SRZ S 3

 

Ivančica HINEK

Četvrtak, 16. travnja 2020.

14:45 – 15:30 Solfeggio O 6 (A grupa)

16:45 – 17:30 Solfeggio O 6 (B grupa)

17:30 – 18:15 Solfeggio S 2 (A grupa)

18:15 – 19:00 Harmonija S 2 (A grupa)

 

Petak, 17. travnja 2020.

8:00 – 8:45 Solfeggio O 6 (C grupa)

8:45 – 9:30 Solfeggio S 2 (B grupa)

9:45 – 10:30 Harmonija S 2 (B grupa)

 

Jasminka PUŠIĆ

Četvrtak, 16. travnja 2020.

8:00 – 8:45 Solfeggio O 3 (A grupa)

8:50 – 9:35 Solfeggio  O 1 (B grupa)

9:40 – 10:25 Solfeggio O 3 (B grupa)

10:40 – 11:25 Solfeggio O 1 (C grupa)

 

Petak, 17. travnja 2020.

13:15 – 14:00 Solfeggio O 3 (C grupa)

14:00 – 14:45 Solfeggio O 1 (A grupa)

14:50 – 15:35 Solfeggio O 2 (B grupa)

15:40 – 16:25 Solfeggio O 2 (A grupa)

16:40 – 17:25 Solfeggio O 2 (C grupa)

17:30 – 18:15 Solfeggio O 1 (D grupa)

18:15 – 19:00 Početnički solfeggio

 

Andreja VREKALIĆ

Utorak, 14. travnja 2020.

14:50 – 15:35 Povijest glazbe S 4 (A grupa)

15:40 – 16:25 Povijest glazbe S 4 (A grupa)

16:40 – 17:25 Glazbeni oblici  S 4 (A grupa)

17:30 – 18:15 Glazbeni oblici S 4 (A grupa)

18:15 – 19:00 SRZ S 4 (A grupa)

 

Srijeda, 15. travnja 2020.

14:00 – 14:45 Glazbeni oblici S 4 (B grupa)

14:50 – 15:35 SRZ S 4 (A grupa)

15:40 – 16:25 Glazbeni oblici S 4 (A grupa)

 

Četvrtak, 16. travnja 2020.

14:00 – 14:45 Povijest glazbe  S 3 (B grupa)

14:50 – 15:35 Povijest glazbe S 3 (B grupa)

15:40 – 16:25 Glazbeni oblici S 3 (B grupa)

 

Petak, 17. travnja 2020.

14:00 – 14:45 Povijest glazbe  S 3 (B grupa)

14:50 – 15:35 Povijest glazbe S 3 (B grupa)

15:40 – 16:25 Glazbeni oblici S 3 (B grupa)

 

Nastava se instrumenta nadoknađuje prema individualnom dogovoru nastavnika i učenika, a rasporedi su nadoknade vidljivi u virtualnim učionicama.