POPIS UČENIKA
KOJI SE NA OSNOVI POLOŽENOG PRIJAMNOG ISPITA
I PREMA TRENUTNOM BROJU SLOBODNIH MJESTA
MOGU UPISATI 20. KOLOVOZA 2019.
U OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU ZA ŠK. GOD. 2019./2020.

KONAČNI POPIS ZA UPIS U OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU
ŠKOLA SMIJE OBJAVITI
PO ZAVRŠETKU UPISA U SREDNJU ŠKOLU
NAKON JESENSKOG UPISNOG ROKA

K L A V I R
1. HUBER
2. WONDER WOMAN
3. 1703
4. mije 8
5. MČ2010
6. UNA0112
7. LELA1
8. FENIX
Lista čekanja za klavir
1. SOKOL-2
2. E007
3. EVA02
4. BUBAMARA
5. BERNY123
6. EE2010
7. 11600
8. OS 54
9. 30052002

V I O L I N A
1. 610 ?
2. LU2111
3. GOJKO 2010
4. LJUBIČICA8
5. SMAJLIĆ
6. 534

V I O L O N Č E L O
1. LANČI
2. 7797

G I T A R A
1. MARE
2. 1902
3. MARSAR/2010
4. BALKONJA
5. Brawe play
6. KRALJICA MARIJA
7. AKSIRAL
8. VANESA 9999
9. 1234E
10. LD 602
T A M B U R E
1. 011110
2. AC 2704
3. 2121A

F L A U T A
1. 432011
2. 1505E
3. 2110MŠ
4. 1234

F A G O T
1. JAN 123

S U V R E M E N I P L E S
1. ME 11
2. IC 0305
3. 158
4. 368
5. 1011
6. HRASTOV LIST
7. KS 2904
8. 1205
9. MB 2009
10. NS 2104
11. UNICORN
12. INKI
13. 1808
14. 4646
15. 2408
16. MINI
17. LILA

P O Č E T N I Č K I S O L F E G G I O
1. 22010
2. 0211 T
3. JAKOV
4. 2806
5. SOVICA_MALA
6. 0101
7. 2511 VIDA
8. ŠANJI
9. ANA 123
10. ANA 17
11. MIMA

UPIS PRIMLJENIH UČENIKA U TAJNIŠTVU – SOBA BR. 34
20. KOLOVOZA 2019. OD 9 – 14 SATI

ZA UPIS U I. RAZRED POTREBNO JE DONIJETI
DOKUMENT S VIDLJIVIM OIB-om UČENIKA

TERMINI UPISA ZA KANDIDATE KOJI SU NA LISTI ČEKANJA
BIT ĆE OBJAVLJENI ODMAH NAKON OBAVLJENIH UPISA
U SREDNJU ŠKOLU U JESENSKOM ROKU
I UTVRĐIVANJA BROJA PREOSTALIH SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS

Obrasci upisnice za osnovnu i srednju školu za upis u sljedeći razred u šk. god. 2019./2020. nalaze se na web stranici škole u dijelu „učenici – obrasci“ ili ih možete preuzeti ovdje u nastavku.

Možete ih preuzeti i ispuniti računalno ili ručno i donijeti svom nastavniku u glazbenoj školi.

Upisnica u osnovnu glazbenu školu

Upisnica u srednju glazbenu školuUpisnica u srednju glazbenu školu