OBAVIJESTI UČENICIMA O TERMINIMA I POSTUPCIMA
ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU I PRIPREMNU NAOBRAZBU

ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

PRIJAMNI ISPITI – ljetni rok

Prijamni za S. I. za učenike sa teškoćama u razvoju
18. lipnja (utorak) u 11 h Pismeni ispit iz solfeggia
19. lipnja (srijeda) u 9 h Praktični dio ispita
u 10 h Usmeni ispit iz solfeggia

Redovni prijamni ispiti za PR I. i S I.

2. srpnja (utorak) u 9 h Prijamni ispiti za PR I.
2. srpnja (utorak) u 9 h Pismeni ispit iz solfeggia za S I.
3. srpnja (srijeda) u 8,30 h Praktični dio ispita za S. I. (sviranje,
pjevanje)

u 13 h Usmeni ispit iz solfeggia za S. I.
Od 10. srpnja Ispis prijavnica za S I. i PR I.

Učenici koje je aktivirala Glazbena škola sami printaju
prijavnice sa svoje stranice i donose u Glazbenu školu
12. srpnja do 14 sati Krajni rok za prijam prijavnica za S I. i

PR I. za aktivirane učenike
15. srpnja (ponedjeljak) od 9 do 14 h Prijam upisnica za S I. i PR I.

Informacije: 211-422 i 211-064