Poštovani roditelji,
provjera ritma i sluha odvijat će se prema unaprijed dogovorenom rasporedu i preporukama HZJZ-a. Sve vezano uz raspored pristupa prijamnom ispitu pravovremeno će biti dostavljeno na vaše mail adrese. Prije ulaska u školu, djeci i vama dezinficirat će ruke te će vam izmjeriti temperaturu. Ispunit ćete izjavu za sebe i za dijete. Izjave će vas čekati na ulazu u školu.