Temeljem Odluke o Županijskoj riznici Osječko-baranjske županije, KLASA: 400-09/07-01/1, URBROJ: 2158/1-01-01-07-5 te temeljem čl. 23. Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu određeno je kako će se vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika uplaćivati na račun Proračuna. Sukladno navedenim odlukama, GŠFK Osijek je početkom listopada 2020. godine aktivirala novi transakcijski račun, odnosno podračun glavnog županijskog računa.

Poštovani roditelji,

Molimo Vas da više ne uplaćujete participacije na stari račun škole, budući da isti više nije aktivan.  Sve nove uplate trebaju se uplaćivati na novi IBAN naveden ispod:

IBAN: HR2823600001502688946

Zagrebačka banka d.d.

Potpisivanje novog ugovora

Molimo roditelje koji nisu potpisali Ugovor o participaciji za šk. god. 2020./2021., da do kraja listopada ove godine to učine, jer će Škola u suprotnom biti prisiljena postupiti sukladno članku 9.  Pravilnika o participaciji za učenike Glazbene škole Franje Kuhača Osijek. Sukladno navedenom članku 9.  Pravilnika, GŠFK Osijek ima pravo uskratiti polazniku daljnje pohađanje nastave, ukoliko polaznik ne podmiri svoje ugovorne obveze.

Dugovanja za prošlu školsku godinu

Isto tako molimo sve one roditelje koji još imaju dugovanja iz školske godine 2019./2020. da ista podmire do 15. listopada 2020. godine jer ćemo u suprotnom morati primijeniti čl. 9. Pravilnika o participaciji za učenike Glazbene škole Franje Kuhača Osijek te uskratiti polazniku daljnje pohađanje nastave.

Aneks Ugovora o participaciji

U privitku ove obavijesti možete preuzeti Aneks Ugovora o participaciji za školsku godinu 2020./2021. u kojem je izmijenjen članak 5. u kojem se navodi novi IBAN Škole, isti je potrebno ispuniti i potpisati te poslati na mail adresu gsfk@gsfk-osijek.hr ili donijeti osobno u Školu.

Ovdje preuzmite aneks Ugovora o participaciji

Uprava GŠFK Osijek