Natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole

Temeljem čl. 78. Statuta Glazbene škole Franje Kuhača Osijek i Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. od 20. svibnja 2016., Glazbena škola Franje Kuhača Osijek raspisuje

N A T J E Č A J

za upis učenika u I. razred srednje škole (S I.) i u I. pripremni razred (PR I.) za 2016./17. školsku godinu

više