Obavijest učenicima i roditeljima završnog razreda srednje
Glazbene škole Franje Kuhača Osijek

Ovdje možete preuzeti “Izjavu učenika za ulazak u školu“.

Poštovani,
temeljem uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezano za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama svibanj/lipanj 2020., obavještavam Vas da će Glazbena škola Franje Kuhača Osijek omogućiti obranu završnog rada učenicima četvrtog razreda srednje glazbene škole u školskom prostoru. Također, Škola će, u svom prostoru, omogućiti izvođenje konzultacija i vježbi potrebnih za pripremu završnog rada.

Nastava za sve ostale razrede osnovne i srednje glazbene škole, uključujući i četvrti razred srednje škole, osim konzultacija i vježbi za obranu završnog rada i dalje će se obavljati na daljinu.

Kako bismo sačuvali zdravlje učenika završnih razreda srednje škole i zaposlenika Škole te spriječili širenje epidemije izazvane koronavirusom, prilikom dolaska u Školu, potrebno je pridržavati se uputa izdanih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Slijedom navedenog, posebno ističem mjere kojih se učenici srednje škole, roditelji i zaposlenici Škole moraju pridržavati:

1. Ulazak u školsku ustanovu dozvoljen je isključivo učenicima završnih razreda srednje glazbene škole, učenicima dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama i zaposlenicima Škole. Roditelji učenika završnih razreda mogu prisustvovati obrani završnog rada i koncertu ponašajući se po svim pravilima i uputama koje je izdao Hrvatski zavod za javno zdravstvo Republike Hrvatske i uz potpisanu izjavu. Svim ostalim strankama ulazak u Školu nije dozvoljen.

2. Ukoliko bude prisutno više učenika ispred glavnog ulaza Škole, obavezno je održavanje fizičke distance jednih od drugih u razmaku od najmanje dva metra.

3. Ulazak u Školu dozvoljen je učenicima kroz glavni ulaz. Školska vrata otvara za to posebno zadužen zaposlenik. Učenici ne otvaraju vrata Škole sami.

4. Nakon ulaska u predvorje Škole, učenici potpisuju izjavu da nemaju simptome zaraze koronavirusom.

5. Nastavnici/ razrednici dočekuju svoje učenike u Školi, u određenom prostoru, u kojem će održati konzultacije/ vježbe/ obranu završnog rada, a učenici će o tome biti prethodno obaviješteni elektronskim putem. Učenici, nakon ulaska u Školu i potpisivanja izjave, odlaze u prostor predviđen za održavanje konzultacija/ vježbi/ obrana završnog rada.

6. Učenici su dužni imati sav radni pribor i kemijske olovke sa sobom prilikom dolaska u školu. Učenici koriste samo svoj pribor i kemijske olovke i ne razmjenjuju ih s drugim učenicima. Sav pribor koji donesu sa sobom iznose kada napuste školsku ustanovu, uključujući i posuđeni školski pribor za pisanje.

7. Učenici se ne zadržavaju na hodnicima ili drugim prostorima škole bez izričite naredbe ili odobrenja nastavnika.

8. Po završetku konzultacija/ vježbi/ obrane završnog rada učenici prema uputama nastavnika napuštaju školu uz obavezno fizičko distanciranje.

9. Zabranjeno je samovoljno napuštanje škole.

10. Prije dolaska u školu učenik će svakog radnog dana izmjeriti temperaturu te u slučaju da primijeti znakove akutne respiratorne bolesti koja može uključivati povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, neće doći u školu.

11. Učenici će dobiti informacije o terminu održavanja konzultacija od razrednika.

NAPOMENA (VAŽNO):
Potpisana izjava o nepostojanju znakova akutne respiratorne bolesti koja može uključivati povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa uvjet je za ulazak u školu.