AktualnoNatječajiUpisi u prvi razred

PRIJAMNI ISPITI
ZA I. RAZRED OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE
ZA I. RAZRED OSNOVNE PLESNE ŠKOLE
ZA POČETNIČKI SOLFEGGIO

PETAK, 14. lipnja 17 do 20 sati
SUBOTA, 15. lipnja 10 do 13 sati

Poželjno je da kandidati za glazbenu školu pripreme pjesmicu po vlastitom izboru

Prijavnicu možete preuzeti na sljedećoj poveznici:
PRIJAVNICA ZA PRIJAMNI ISPIT OGŠ
(prijavnicu možete popuniti kod kuće i donijeti ju na prijemni ispit)