OBAVIJESTI UČENICIMA

O DOPUNSKOJ NASTAVI NA KRAJU NASTAVNE 2018./2019.

GODINE
lipanj – srpanj 2019.

18. lipnja (utorak) Početak dopunske (produžne) nastave
do 28. lipnja (petak) Dopunska nastava
1. srpnja (ponedjeljak) od 8 h Ispiti nakon dopunske nastave

RASPORED

DOPUNSKA NASTAVA IZ SOLFEGGIA U N V. RAZREDU

mr. sc. Ivančica Hinek, prof. mentorica
Utorak, 18. lipnja 2019., 8.00 – 9.30
Srijeda, 19. lipnja 2019., 8.00 – 9.30
Petak, 21. lipnja 2019. 8.00 – 9.30
Srijeda, 26. lipnja 2019., 8.00 – 9.30
Četvrtak, 27. lipnja 2019., 8.00 – 9.30

Petak, 28. lipnja 2019., pismeni ispit (diktati + teorija), 8.00
Ponedjeljak, 1. srpnja 2019., usmeni komisijski ispit (vrijeme naknadno!)
DOPUNSKA NASTAVA IZ HARMONIJE NA KLAVIRU U S III. RAZREDU

Slaven Batorek, prof.
Nastava od 18. do 26. lipnja 2019.

Ispit u ponedjeljak, 1. srpnja 2019. (vrijeme naknadno!)
DOPUNSKA NASTAVA IZ SOLFEGGIA U N III. RAZREDU

Marcel Glavočević, prof.
Nastava od 18. do 26. lipnja 2019.
Ispit u ponedjeljak, 1. srpnja 2019.
8,00 – 9,30 sati pismeni ispit
9,45 sati usmeni ispit

DOPUNSKA NASTAVA IZ SVIRANJA PARTITURA U S III. RAZREDU

Marcel Glavočević, prof.
Nastava od 18. do 26. lipnja 2019.
Ispit u ponedjeljak, 1. srpnja 2019. u 10,30 sati