Primjeri dobre prakse

Glazbena škola Franje Kuhača Osijek, Osijek

Dječji zbor mlađeg uzrasta

Solisti (prema redoslijedu pojavljivanja): Ana Rogina (9), Lovro Šibalić (12), Petra Zelenika (13), Ivan Bulić (10), Lea Šenk (12).

Članovi zbora (abecednim redom):

1. glas: Ivan Bulić, Greta Galić, Sara Hederić, Mia Karša, Maja Kos, Petra Mikolin, Angela Pavić, Ana Rogina, Jan Rogina, Marta Sabljak, Lucija Sušac, Lea Šenk.

2. glas: Vjeran Bezik, Lenka Buha, Petar Grizbaher, Bruna Lamza, Katja Perković, Lovro Šibalić, Petra Zelenika.

Dirigentica zbora i klavirska pratnja: mr. sc. Ivančica Hinek, prof. mentor

Produkcija i montaža: Marinko Bulić, dipl. ing. el.

Zahvaljujemo roditeljima na pomoći, podršci i suradnji tijekom nastavne godine i u realizaciji videa.

Lipanj 2020.
Školska godina 2019./2020.