AktualnoOglasna pločaUpisiUpisi u prvi razred

PETAK      02. lipnja i 16. lipnja 2023. godine od 18:00 do 20:00 sati 

SUBOTA   27. svibnja i 17. lipnja 2023. godine od 10:00 do 13:00 sati 

Molimo vas da se prijavite na prijamni ispit putem google obrasca Prijava za prijamni ispit u osnovnoj glazbenoj i plesnoj školi te početničkom solfeggiu

Prijamnom ispitu za osnovnu glazbenu školu mogu pristupiti učenici koji će u školskoj godini 2023./2024. upisati 3. razred osnovne općeobrazovne škole (moguće je upisati i kao mlađi/stariji kandidat, uz listu čekanja).

Primamo učenike na sljedeće instrumente: klavir, violina, viola, violončelo, gitara, tambura, udaraljke, flauta, klarinet, saksofon, truba, trombon i horna. Vidi video

Na prijamnom ispitu provjeravaju se učenikovi sluh, ritam, glazbena memorija te može otpjevati prethodno pripremljenu pjesmu.

Prijamnom ispitu za osnovnu plesnu školu (klasični balet i suvremeni ples) mogu pristupiti učenici koji će u školskoj godini 2023./2024. upisati 3. – 5. razred osnovne općeobrazovne škole (moguće je upisati i kao mlađi/stariji kandidat, uz listu čekanja).

Na prijamnom ispitu provjeravaju se učenikovi sluh, ritam, glazbena memorija te tjelesna motorika. Vidi video

Prijamni ispit za suvremeni ples održat će se 16. i 17. lipnja 2023 u prethodno navedenim terminima.

Za učenike 1. i 2. razreda općeobrazovne škole, moguće je pristupiti prijamnom ispitu za početnički solfeggio za kojeg se provjeravaju sluh, ritam i glazbena memorija.