KLASA: 602-01/18-01/21

URBROJ: 2158-51-02-18-18

Osijek, 22.10.2018.

                                                                       KANDIDATIMA

                                                                      – S V I M A –

 

 

PREDMET: Obavijest o testiranju i intervjuu za radno mjesto spremača/čice

i dostavljača/čice prema natječaju od 9. listopada 2018. godine

Glazbena škola Franje Kuhača Osijek je dana 9. listopada 2018. godine na oglasnoj ploči, svojoj mrežnoj stranici www.gsfk-osijek.hr i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavila natječaj za zasnivanje radnog odnosa na poslovima spremača/čice i dostavljača/čice, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Obavještavaju se kandidati za oglašeno radno mjesto koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave,te ispunjavaju propisane i u natječaju objavljene uvjete da će se testiranjei motivacijski intervjui provoditi 24. listopada 2018. godine s početkom u 9 sati, u prostorijama Glazbene škole Osijek, Trg svetog Trojstva 1, Osijek.Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju i motivacijskom intervjuu, povukao prijavu na natječaj.

 

Provjera sposobnosti za obavljanje poslova na radnom mjestu spremača/čice i dostavljača/čice će se obaviti iz područja rada na visini – rada na visokim ljestvama.

            Kandidati na testiranje trebaju doći u odgovarajućoj odjeći i obući za penjanje i rad na visokim ljestvama. Osobama koje ne ispune navedeni uvjet neće se omogućiti pristupanje testiranju zbog neispunjavanja uvjeta za rad na siguran način.

Svaki kandidat prije testiranja dobit će na potpis izjavu kojom potvrđuje da ne postoje zdravstvene kontraindikacije za testiranje rada na visini, te da na njega dobrovoljno pristaje i oslobađa Glazbenu školu od bilo kakve odgovornosti vezane uz testiranje sposobnosti.

 

Rezultati izbora će biti objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Škole do 31. listopada 2018. godine.

 

Predsjednica povjerenstva

za provedbu natječaja:

Sunčana Bašić, prof.