Dopunska nastava – raspored

OBAVIJESTI UČENICIMA O DOPUNSKOJ NASTAVI NA KRAJU NASTAVNE 2018./2019. GODINE lipanj – srpanj 2019. 18. lipnja (utorak) Početak dopunske (produžne) nastave do 28. lipnja (petak) Dopunska nastava 1. srpnja (ponedjeljak) od 8 h Ispiti nakon dopunske nastave RASPORED DOPUNSKA NASTAVA IZ SOLFEGGIA U N V. RAZREDU mr. sc. Ivančica Hinek, prof. mentorica Utorak, 18. lipnja…

VIŠE