AktualnoKoncerti i projektiMeđunarodna natjecanjaNatjecanjaNekategoriziranoNovostiOglasna ploča

O NATJECANJU

Glazbena škola Franje Kuhača Osijek je u svojoj 100.-toj slavljeničkoj godini s ponosom pokrenula i realizirala projekt 100 godina klavira u Osijeku – Natjecanje Damir Sekošan za mlade klaviriste koji je pokrenut u duhu tradicije našeg najvećeg odjela: klavirskog odjela, vežući se na kulturna zbivanja hrvatskog i osječkog pijanizma kojega kroz mnoge godine promovira Memorijal Darko Lukić.

Bivši studenti i kolege profesora Sekošana, okupljeni u grupu entuzijasta, pokrenuli su i osmislili ovo natjecanje kao motivaciju za rad svim klavirskim pedagozima i njihovim učenicima te kao izraz velikog poštovanja prema osobi koja je simbolizirala pijanizam i klavirsku pedagogiju Osijeka ali i cijele Hrvatske. Profesor Sekošan zaslužan je što se u Osijeku 1976. godine pokrenuo rad Područnog odsjeka studija klavira Muzičke akademije Zagreb te je kroz naredna desetljeća odgojio mnoge vrsne pijaniste i pedagoge koji su zatim širili korijene hrvatske klavirske pedagogije u zemlji i inozemstvu.

Natjecanje se održava bienalno i ove će godine imati međunarodni karakter nakon što je prvo izdanje imalo međužupanijski (državni) predznak. Grad Osijek postat će višednevni domaćin velikom broju učenika i njihovih profesora i ponuditi svakodnevno brojne vrhunske izvedbe koje će biti otvorene za javnost. Cilj je ovog natjecanja poticanje i okupljanje najuspješnijih učenika klavira te uvrštavanje istočne regije Hrvatske na umjetničku kartu njegovanja vrhunskog natjecateljskog pijanizma.

Dobro nam došli!

ABOUT COMPETITION

Franjo Kuhač Music School in Osijek in its 100th celebratory year proudly launched and realized the project 100 Years of Piano in Osijek – Damir Sekošan Competition for Young Pianists. This initiative was undertaken in the spirit of tradition of our largest department: piano department, connecting the cultural events of croatian pianism and pianism in Osijek, which has been promoted over the years through events such as Darko Lukić Memorial.

Former students and colleagues of Professor Sekošan, enthusiastically gathered as a group, initiated and designed this Competition to motivate all piano educators and their students and also to express gratitude and respect to the person who symbolized pianism and piano pedagogy in Osijek and throughout Croatia. In 1976 Professor Sekošan has been credited for bringing piano education to students in Osijek by initiating the Regional Piano Department of the Zagreb Music Academy . Over the decades, he has raised numerous outstanding pianists and pedagogues who have then subsequently spread the roots of Croatian piano pedagogy both nationally and internationally.

The Competition is held biennially. The 1st edition of the Competition had an inter-county (national) character but this year it will have an international character. The city of Osijek will become a multi-day host to a large number of students and their teachers and offer numerous top-notch performances which will be open to the public every day of the Competition. The aim of this Competition is to encourage and gather together the most successful piano students and to place the Eastern Region of Croatia on the artistic map of nurturing the highest quality competitive pianism.

Welcome!

PRAVILNIK NATJECANJA

 1. Međunarodno natjecanje Damir Sekošan – za mlade klaviriste održat će se u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek ( 11. – 13. travnja 2024. godine ).
 2. Natjecanju mogu pristupiti učenici osnovnih i srednjih glazbenih škola.
 3. Moguće je sudjelovanje i učenika teorijskog odjela srednje škole u pripadajućoj kategoriji.
 4. Natjecatelji koji nisu u sustavu glazbenog obrazovanja imaju pravo sudjelovanja na natjecanju. Za potrebe određivanja kategorije molimo kontaktirajte Organizacijski odbor putem e-maila natjecanjedamirsekosan@gmail.com
 5. Redoslijed natjecatelja određen je abecednim redom počevši od slova D.
 6. Natjecatelji nisu obvezni iskoristiti maksimalno predviđeno vrijeme za određenu kategoriju.
 7. Natjecateljsku izvedbu koja prekoračuje predviđeno vrijeme trajanja, Ocjenjivački sud ima pravo prekinuti. Natjecatelj time nije isključen iz ocjenjivanja.
 8. Natjecanje je otvoreno za javnost. Dozvoljeno je snimanje vlastitim uređajima. Organizator (Škola) daje pristanak za objavljivanje video i audio zapisa, ali se pritom ograđuje od svih javnih objava koje nemaju vlastiti pristanak kandidata.
 9. Natjecateljima će biti omogućeno usviravanje prije nastupa i akustička proba u dvorani natjecanja.
 10. Promjena programa navedenog u prijavi nije dopuštena.
 11. Cijeli program izvodi se napamet
 12. Natjecanje je podijeljeno u 6 kategorija.
 1. KATEGORIJA- 1. razred osnovne glazbene škole
 2. KATEGORIJA- 2. i 3. razred osnovne glazbene škole i 1. razred pripremnog obrazovanja
 3. KATEGORIJA- 4. i 5. razred osnovne glazbene škole i 2. razred pripremnog obrazovanja
 4. KATEGORIJA- 6. razred osnovne glazbene škole i 1. razred srednje glazbene škole
 5. KATEGORIJA- 2. i 3. razred srednje glazbene škole
 6. KATEGORIJA- 4. razred srednje glazbene škole

 

Bodovanje natjecatelja:

1.nagrada: 95.00 – 100.00 bodova – zlatna medalja

2.nagrada: 90,00 – 94,99 bodova – srebrna medalja

3.nagrada: 85,00 – 89,99 bodova – brončana medalja

Priznanje za sudjelovanje –  84.99 bodova i manje

 

Ocjenjivački sud dodijelit će nagrade za:

 • Najbolju izvedbu skladbe iz obveznog dijela programa za svaku kategoriju
 • Posebne nagrade po odluci ocjenjivačkog suda

 

Natjecatelji nemaju pravo žalbe na odluke Ocjenjivačkog suda.

COMPETITION RULES

 1. International Competition Damir Sekošan – For Young Pianists will take place at the Franjo Kuhač Music School in Osijek from April 11th to April 13th, 2024.
 2. All students from elementary and high music schools can participate in the competition.
 3. The competition is divided into 6 categories.

1st CATEGORY – 1st grade of Elementary Music School.

2nd CATEGORY – 2nd and 3rd grade of Elementary Music School and 1st grade of Preparatory Music Education.

3rd CATEGORY – 4th and 5th grade of Elementary Music School and 2nd grade of Preparatory Music Education.

4th CATEGORY – 6th grade of Elementary Music School and 1st grade of High Music School.

5th CATEGORY – 2nd and 3rd grade of High Music School.

6th CATEGORY – 4th grade of High Music School.

Note: It is also possible for students from the theoretical department of the high school to participate in the corresponding category.

 1. The order of competitors is determined alphabetically, starting with the letter D.
 2. The competition is open to the public. Recording with personal devices is allowed. The organizer (School) consents to the publication of video and audio recordings, but it is restricted from any public postings that do not have the candidate’s consent.
 3. Contestants will be provided with a warm-up session before their performance and an acoustic rehearsal in the competition hall.
 4. Changing the program stated in the application is not allowed.
 5. The entire program is performed from memory.

Scoring of contestants:

1st prize: 95.00 – 100.00 points – gold medal

2nd prize: 90 – 94.99 points – silver medal

3rd prize: 85 – 89.99 points – bronze medal

Participation certificate: below 85 points

 

The jury will award prizes for:

The best performance of the prescribed piece in each category.

Special awards at the discretion of the jury.

 

Contestants do not have the right to appeal the decisions of the jury.

1. KATEGORIJA- 1. razred osnovne škole

Slobodan program do 5 minuta

2. KATEGORIJA- 2. i 3. razred osnovne škole i 1. razred pripremnog obrazovanja

Slobodan program do 8 minuta uz obvezno izvođenje jedne brze etide.

3. KATEGORIJA– 4. i 5. razred osnovne škole  i 2. razred pripremnog obrazovanja

Slobodan program do 12 minuta uz obvezno izvođenje jedne brze etide.

4. KATEGORIJA– 6. razred osnovne škole i 1. razred srednje škole

Slobodan program do 15 minuta uz obvezno izvođenje virtuozne etide.

5. KATEGORIJA– 2. i 3. razred srednje škole

Slobodan program do 20 minuta koji uključuje obvezno  izvođenje brzog stavka sonate iz razdoblja klasike ( J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven). U obzir dolaze i varijacije i ronda istih skladatelja.

6. KATEGORIJA– 4. razred srednje škole

Slobodan program do 25 minuta koji uključuje obvezno izvođenje brzog i polaganog stavka sonate iz razdoblja klasike ( J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven) i izvođenje skladbe skladatelja iz zemlje natjecatelja

1st Category – 1st Grade of Elementary Music School:

Free program up to 5 minutes.

2nd Category – 2nd and 3rd grade of Elementary Music School and 1st grade of Preparatory Music Education:

Free program up to 8 minutes with the mandatory performance of one fast etude.

3rd Category – 4th and 5th grade of Elementary Music School and 2nd grade of Preparatory Music Education:

Free program up to 12 minutes with the mandatory performance of one fast etude.

4th Category – 6th grade of Elementary Music School and 1st grade of High Music School:

Free program up to 15 minutes with the mandatory performance of a virtuoso etude.

5th Category – 2nd and 3rd grade of High Music School:

Free program up to 20 minutes, including the mandatory performance of a fast movement from a classical sonata (by J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven) of the contestant’s choice. Variations and rondos by the same composers are also acceptable.

6th Category – 4th grade of High Music School:

Free program up to 25 minutes, including the mandatory performance of a fast and a slow movement from a classical sonata (by J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven) of the contestant’s choice.

Mandatory performance of a piece by a composer from the contestant’s country or a Croatian composer.

Contestants are not required to use the maximum allotted time for their category. If a contestant’s performance exceeds the specified duration, the Jury has the right to interrupt it.

The contestant is not disqualified from assessment as a result.

TERESA TREVISAN (Italija) – predsjednica

DORIAN LELJAK (Srbija / Hrvatska / Ujedinjeno Kraljevstvo)

VLADIMIR BABIN (Hrvatska)

TERESA TREVISAN (Italy) – president

DORIAN LELJAK (Serbia / Croatia / United Kingdom)

VLADIMIR BABIN (Croatia)

Hrvatski - Croatian

Talijanska pijanistica Teresa Trevisan, rođena u venecijanskoj tvrđavi Palmanova, diplomirala je s posebnim pohvalama  (“cum laude”) te posebnim ministarskim priznanjem s Muzičkog konzervatorija “Giuseppe Tartini” u Trstu. Njeni učitelji  bili su Luciano Gante u Trstu te Aquiles delle Vigne u muzičkoj školi Ecole Normale de Musique “Alfred Cortot” u Parizu, gdje postaje asistenica profesoru A. delle Vigne.

Oba profesora imala su dubok utjecaj  na njezin umjetnički i pedagoški razvoj. Međutim, njezina prva učiteljica klavira Maria Puxeddu pridonijela je u velikoj mjeri da se upusti dublje u klavirsku pedagogiju od rane mladosti.

Teresa Trevisan nagrađivana je raznim priznanjima na domaćim i međunarodnim natjecanjima, a koncertni nastupi odveli su je na mnoga mjesta u Italiji i inozemstvu (Europa i SAD). Uvijek zainteresirana za komornu glazbu, pohađala je Međunarodnu akademiju  Menhuin u Gstaadu te Međunarodnu akademiju Trio di Trieste u mjestu Duino.

Veći dio svoje umjetničke karijere posvećuje klavirskom duu, prvo s bratom Filippom, a trenutno s pijanistom Flaviom Zaccaria, s ciljem otkrivanja manje poznatog repertoara kao što je onaj skladatelja M. Regera (Web Concert Hall odaje počasno priznanje 2006.godine) te skladatelja F. Busonia povodom 150-te obljetnice njegova rođenja 2016. godine.

Nakon što je snimila sva djela skladatelja S. Rahmanjinova te nekoliko CD-ova posvećenih skladatelju M. Regeru, talijanska izdavačka kuća Limen Music nedavno je izdala DVD koji uključuje sva djela napisana za dva klavira skladatelja Ferruccia Busonija. Nakon projekta “U potrazi za korijenima”, nedavno su objavljena još dva DVD-a snimljena za istu izdavačku kuću s djelima M. Regera, B.Bartoka i  S. Rahmanjinova.

Povodom pobjede na posljednjem državnom natjecanju, Teresa Trevisan postaje redovita profesorica klavira na Muzičkom konzervatoriju “Giuseppe Tartini” u Trsu.

Njezino pedagoško iskustvo  dovelo je tijekom godina mnoge studente do važnih priznanja i nagrada na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Često je član žirija na brojnim međunarodnim natjecanjima te redovito održava seminare klavira i klavirskog dua u mnogim važnim europskim sveučilištima i akademijama (Albanija, Austrija, Belgija, Hrvatska, Finska, Francuska, Velika Britanija, Irska, Litva, Makedonija, Srbija, Slovenija, Španjolska, Turska).

Teresa Trevisan bila je umjetnička direktorica Međunarodnog pijanističkog natjecanja “Filippo Trevisan” i Međunarodnog muzičkog natjecanja “Città di Palmanova”. Trenutno je pomoćna umjetnička voditeljica Međunarodnog pijanističkog natjecanja Radovlijca.

Engleski - English

The Italian pianist Teresa Trevisan, born in the Venetian fortress of Palmanova, graduated “cum laude” and a special ministerial mention from the Music Conservatory “Giuseppe Tartini” in Trieste. Her teachers were Luciano Gante in Trieste and Aquiles Delle Vigne at the Ecole Normale de Musique “Alfred Cortot” in Paris, where she also became his assistant.
Both professors had a deep influence on her artistic and pedagogical development. However, her first piano teacher Maria Puxeddu contributed at a large extent to immerse her in the piano pedagogy since youth.
Teresa Trevisan was awarded various recognitions at national and international competitions and her concert performances took her to many venues in Italy and abroad, in Europe and USA. Always interested in Chamber Music, she attended the International Menhuin Academy of Gstaad and the International Academy of the Trio di Trieste in Duino.

Much of her artistic career was devoted to the piano duo ensemble, first with his brother Filippo and currently with Flavio Zaccaria, aiming at discovering a repertoire less known such as Reger (Web Concert Hall honorary mention in 2006) and Busoni for the 150°  anniversary of his birth in 2016.
After recording the opera omnia by Rachmaninoff and some CDs dedicated to Reger, the  Italian label Limen Music has recently released a DVD including the opera omnia for two pianos by Ferruccio Busoni. Following the project “In search of roots”, two more DVDs  were recently recorded for the same label with works by Max Reger, Bartok and Rachmaninoff.

Teresa Trevisan is currently full time piano professor at the Trieste Music Conservatory “Giuseppe Tartini”, as a winner of the last National State Competition.
Her experience as a pedagogue has led within the years many students to important recognitions and awards in national and international renowned competitions.
She frequently serves as a judge at numerous international competitions and regularly teaches piano and piano-duo masterclasses in many important European Universities and Academies (Albania, Austria, Belgium, Croatia, Finland, France, Great Britain, Ireland, Lithuania, Macedonia, Serbia, Slovenia, Spain, Turkey).

Teresa Trevisan was the artistic director of the International Piano Competition “Filippo Trevisan” and the International Music Competition “Città di Palmanova”. She is currently co-artistic director of the Radovlijca International Piano Competition.

Hrvatski - Croatian

Dr. Dorian Leljak predsjednik je Svjetske udruge učitelja klavira (WPTA), Svjetske klavirske konferencije (WPC), Međunarodnog pijanističkog natjecanja (WPTA IPC), Počasni predsjednik europske udruge učitelja klavira Vojvodina (EPTA Voyvodina), Umjetnički direktor međunarodnog pijanističkog natjecanja Isidor Bajić, Izvršni direktor Panopticum Musicum/Glazbene škole Musica Ricercata te Predstavnik jugoistočne Europe za ABRSM (London).

Klavir uči na Yale School of Music, a profesor je klavira na Royal College of Music (London) te na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Studirao je s Arbom Valdmom i Borisom Bermanom (DMA, Yale Sveučilište).

Dr. Leljak pobijedio je na nekoliko međunarodnih pijanističkih natjecanja (Natjecanje Rachmanjinov, Pijanističko natjecanje u Novom Sadu) te je nagrađivan brojnim nagradama, uključujući nagradu za posebne zasluge na Sveučilištu u Novom Sadu, Yale University Mary Clapp Howell, Irving Gilmore i Parisot Prizes.

Dr.Leljak uživa uspješnu karijeru diljem svijeta kao pijanist, solist s orkestrima te kao komorni glazbenik uspostavivši suradnju s violončelistom Istvanom Vargom te pijanistom Ninoslavom Živkovićem. Godine 2002. debitirao je u Carnegie Hallu i Boston Philharmonia Hallu.

Leljak često održava masterclassove diljem svijeta te je član žirija na međunarodnim pijanističkim natjecanjima kao što su Cleveland International Piano Competition, Top of the World Piano Competition Tromsø, Parnassos Monterey, Young Musicians Enschede, Scriabin Grosseto, Fausto Zadra, Neue Sterne Wernigerode, Carl Filtsch Sibiu, Spanish composers Las Rozas, Euregio Geilenkirchen, Baltički Gdanjsk, Rotary Xàbia, Monopoli Barletta, Chopin Rome te mnoga druga.

Engleski - English

Dr. Dorian Leljak is President of the World Piano Teachers Association (WPTA), the World Piano Conference (WPC), the WPTA International Piano Competition (WPTA IPC), Honorary President of the European Piano Teachers Association (EPTA Voyvodina), Artistic Director of the International Isidor Bajic Piano Competition, Executive Director of the Panopticum Musicum/Musica Ricercata Music Schools and Southeast Europe Representative for the ABRSM (London).

Previously taught at the Yale School of Music, Dr. Leljak is Piano Professor at the Royal College of Music (London) and at the Academy of Arts in Novi Sad. He has studied with Arbo Valdma and Boris Berman (DMA, Yale University).

Dr. Leljak has won several international piano competitions (Rachmaninov Competition, Novi Sad Piano Competition) and has been awarded numerous prizes, including a University of Novi Sad Merit Award, Yale University Mary Clapp Howell, Irving Gilmore and Parisot Prizes.  He enjoys successful career worldwide as a recital pianist, soloist with orchestras and as a chamber musician, establishing collaborations with cellist Istvan Varga and Pianist Ninoslav Živković. In 2002 he made his debuts in Carnegie Hall and Boston Philharmonia Hall.

Leljak frequently presents masterclasses worldwide and adjudicates international piano competitions such as Cleveland International Piano Competition, Top of the World Piano Competition Tromsø, Parnassos Monterey, Young Musicians Enschede, Scriabin Grosseto, Fausto Zadra, Neue Sterne Wernigerode, Carl Filtsch Sibiu, Spanish Composers Las Rozas, Euregio Geilenkirchen, Baltic Gdansk, Rotary Xàbia, Monopoli Barletta, Chopin Rome amongst others.

Hrvatski - Croatian

Pijanist Vladimir Babin rođen je u Osijeku 1964. g. Završio je Srednju glazbenu školu „F.Kuhač“ u klasi prof. Dore Sobović, te već sa 16 godina upisao studij na MA Zagreb, gdje je i diplomirao 1985. u klasi izv. prof. Damira Sekošana. Magistrirao je 1989. na FMU u Beogradu, u klasi prof. Duška Trbojevića. Njegovo glazbeno obrazovanje, kao i profesionalnu karijeru prati čitav niz nagrada i zapaženih solističkih recitala, u Hrvatskoj i inozemstvu. Kao učenik i student osvajao je prve nagrade na državnim natjecanjima, a 1977. za izvedbu 3. Beethovenova koncerta za klavir i orkestar sa Zagrebačkom filharmonijom (maestro I. Gjadrov) dobio nagradu „F. Kuhač“, te Majsku nagradu mladih. Dobitnik je i Rektorove nagrade kao najbolji student diplomant 1985. godine. 2017. g. dobio je visoku strukovnu nagradu HDGU-a „Milka Trnina“ za solistički recital u HGZ-u 2016. g.

Od 1997. zaposlen je kao Docent za klavir na MA Zagreb, Područni odsjek Rijeka, 2009. je napredovao u zvanje izv. profesora, a 2019. g. izabran je u zvanje redovnog profesora. Od 2007 – 2017. bio je pročelnik i umjetnički voditelj PO Rijeka. Od ak. godine 2017/18. profesor je na matičnoj MA u Zagrebu. Svake godine održi niz seminara iz područja klav. interpretacije, redovan je član stručnih povjerenstava na državnim i međunarodnim natjecanjima, a od 2013. član je i Stručnog povjerenstva Ministarstva znanosti za provođenje stručnih ispita. Član je EPTA-e, HDS-a, HDGU-a, HDGPP-a i HJC-a.

Do sada je Vladimir Babin snimio i izdao 5 solističkih live CD-a klasične glazbe, prvi s djelima Bacha, Beethovena, Szymanowskog i Papandopula (Aquarius, 2008), drugi s djelima Schumanna i Chopina (Aquarius, 2009), treći CD XX stoljeće-od klasike do jazza, s djelima Bollinga, Turine, Albeniza, Ginastere, Papandopula, Granadosa, Brubecka, Ellingtona i V.Babina (Aquarius, 2011), četvrti je Beethovenov 3. Koncert za klavir i orkestar s Riječkom filharmonijom i pod ravnanjem maestra A. Nanuta (Campus, 2014), te peti, dvostruki CD s djelima Bach-Busonija, Beethovena i Brahmsa (Croatia records, 2019)… Babin inače nastupa i kao vrstan jazz-pianist, njegov CD „Jazzyland“ naišao je na izvrstan prijem kod publike i kritike, a istoimena skladba uvrštena je u kurikulum nastave za 6.razred osnovne škole kao ogledan primjer jazz-varijacija na poznatu temu… Uz spomenute, Babin je snimio i CD-e sa sopranisticom Mirellom Toić (Orfej, 2008), opernim prvacima Kristinom i Robertom Kolarom (HDS, 2006), jazz tenor saxofonistom Z. Baračem „Moodology“ (Campus, 2015), te dvostruki CD „As time goes by“ s jazz triom i svjetski poznatom vokalnom solisticom Radojkom Šverko (Croatia records, 2018).

Engleski - English

Born in Osijek in 1964 pianist Vladimir Babin graduated from the Secondary School of Music Franjo Kuhač Osijek in the class of Dora Sobović. At the age of 16 he already enrolled to study piano at the Aacademy of Music in Zagreb where he graduated in 1985 in the class of Damir Sekošan. He received his master’s degree in 1989 from Academy of Music in Belgrade in the class of Duško Trbojević. His musical education, as well as his professional career is accompanied by a number of awards and admirable solo recitals, in Croatia and abroad.

From an early age and later on as a student Babin had won first prizes at national competitions. In 1977 he was awarded for the performance of the 3rd Beethoven’s Concerto for Piano and Orchestra with the Zagreb Philharmonic Orchestra (maestro I. Gjadrov) and received two meaningful awards ( “Franjo Kuhač” award and Majska nagrada mladih award). As the best graduated student in the year of 1985 V. Babin had received the Rector’s Award. In 2017, he had received the prestigious “Milka Trnina” award given by Croatian Society of Music Artists (HDGU) for a solo recital held in Croatian Institute of Music (HGZ) in 2016.

In 1997 he became an Assistant Professor at the Academy of Music in Zagreb, Regional Department Rijeka. In 2009, Babin moves on to the rank of being Associate Professor and in 2019 was granted a full-time Professor title. From 2007 to 2017 he was the Head of Piano Department and Artistic Director of Regional Department Rijeka. From 2017/2018 till today he has been a full-time piano Professor at the Academy of Music in Zagreb.

V.Babin frequently presents masterclasses worldwide and adjudicates national and international piano competitions. Since 2013 he has been a regular member of the Expert Committee of the Ministry of Science for professional exam’s implementation. He is a member of EPTA, HDS, HDGU, HDGPP and HJC.

So far, Vladimir Babin has recorded and released 5 solo live CDs of classical music, the first with works by Bach, Beethoven, Szymanowski and Papandopulo (Aquarius, 2008), 2nd with works by Schumann and Chopin (Aquarius, 2009), the third CD called 20th century- from classical music to jazz, with works by Bolling, Turina, Albeniz, Ginastera, Papandopulo, Granados, Brubeck, Ellington and Babin (Aquarius, 2011). Fourth CD is a recording of Beethoven’s 3rd Concerto for Piano and Orchestra with Rijeka Philharmonic Orchestra and conducted by Maestro A. Nanut (Campus, 2014). Lastly and the 5th CD contains works by Bach-Busoni, Beethoven and Brahms (Croatia records, 2019).

Babin also performs as an excellent jazz pianist. His CD “Jazzyland” was greatly anticipated by the audience and critics and the composition of the same name was included in the piano curriculum as an example of jazz variations on a well-known theme. The composition is meant for pupils in the elementary school age 13.

Babin also recorded a couple Cds with well-known professional musicians such as a Soprano Mirella Toić (Orpheus, 2008), Opera Champions Kristina and Robert Kolar (HDS, 2006), Jazz Tenor Saxophonist Z. Barač “Moodology” (Campus, 2015), and a two-part CD “As time goes by” with jazz trio and world famous Vocal Soloist Radojka Šverko (Croatia records, 2018).

Prijava je pravovaljana ako sadržava:

 1. A) U potpunosti ispunjen prijavni obrazac
 2. B) Potvrdu o uplati kotizacije:

▫ 1. KATEGORIJA: 40 €

▫ 2. KATEGORIJA: 45 €

▫ 3. KATEGORIJA: 45 €

▫ 4. KATEGORIJA: 55 €

▫ 5. KATEGORIJA: 55 €

▫ 6. KATEGORIJA: 65 €

 On line prijavni obrazac potrebno je popuniti do 15.ožujka 2024.godine. Popunjavanjem obrasca natjecatelji pristaju svoje podatke dati na korištenje Organizatoru u svrhu izrade dokumenta Natjecanja.

Podatke za plaćanje prijavljeni kandidat dobit će nakon slanja prijave i potvrdnog odgovora organizatora. Nakon slanja potvrde o uplati na e-mail: natjecanjedamirsekosan@gmail.com, prijava se smatra važećom.

U opisu plaćanja obavezno upisati: ime i prezime i kategoriju natjecatelja.

U slučaju odustajanja kotizacija se ne vraća.

Applications and all required documents must be submitted no later than March 15, 2024.

By filling out the application form, contestants’ consent to the use of their data by the Organizer for the purpose of creating the Competition document.

A valid application must include:

 1. A) Fully completed application form
 2. B) Proof of payment of the entry fee:

▫ 1st Category: 40 euros

▫ 2nd Category: 45 euros

▫ 3rd Category: 45 euros

▫ 4th Category: 55 euros

▫ 5th Category: 55 euros

▫ 6th Category: 60 euros

It is mandatory to include the name and surname of the contestant in the payment description for which the entry fee is being paid. In case of withdrawal, the entry fee will not be refunded.

The payment details will be provided to the registered candidate after submitting the application and receiving confirmation from the organizer. After sending the payment confirmation to the email address: natjecanjedamirsekosan@gmail.com, the application will be considered valid.